Congres 2011 op vrijdag 21 oktober te Lochristi

Het congres DOTzorg wordt dit jaar georganiseerd door de provincie Oost-Vlaanderen in Feestzalen-restaurant De Lozen Boer, Lozen boer 3-5 te 9080 Lochristi.

De titel: "Openbare Woonzorgcentra maken het verschil".

Openbare WZC's staan garant voor toegankelijkheid en keuzevrijheid voor alle gebruikers (zelfs voor financieel minder "interessante" gebruikers).

Openbare WZC's zijn duurzame organisaties die heel sterk lokaal ingebed zijn.

Openbare WZC's worden geconfronteerd met sociale tewerkstelling, ongelijke financiering en te strikte toepassing van de wet op de overheidsopdrachten.

Heel veel besturen willen de financiële performantie van hun woonzorgcentrum verbeteren en denken aan verzelfstandigen, afstoten, ...

Een wetsvoorstel in de Senaat zou dit beter mogelijk moeten maken.

De Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur stelt in zijn beleidsnota 2010-2011 dat men de "randvoorwaarden en juridische mogelijkheden wil onderzoeken" ...

Men is druk bezig om het vroegere hoofdstuk XII te herbekijken en er is ook nog een interne staatshervorming...

VIPA kan sinds kort bouwsubsidies geven, ook wanneer de bouwheer de voorziening niet zal uitbaten (PPS)...

Nieuwe voorzieningen verschijnen als paddenstoelen...

U kent het verhaal...

Daarom willen wij wel eens weten: wat kan binnen het huidige wettelijke kader? Waar wil men naartoe met de openbare WZC's? (H)Erkent men de meerwaarde?

Om deze vragen enigszins te beantwoorden wensen wij volgende zaken aan bod te laten komen:

Prof Dr UA en U Gent, Frederik Vandendriessche, over de huidige wettelijke mogelijkheden voor verzelfstandiging

Mevr Elke Vastiau, coördinator en stafmedewerker ouderenzorg VVSG over de meerwaarde van openbare voorzieningen en de uitdagingen voor de nabije toekomst

Politiek debat olv Liesbeth Van Impe, chef politiek van Het Nieuwsblad met medewerking van :

  • Kurt De Loor, Vlaams volksvertegenwoordiger en voorzitter OCMW Zottegem, Sp a
  • Veli Yüksel, Vlaams volksvertegenwoordiger, CD&V
  • Helga Stevens, Vlaams volksvertegenwoordiger, NVA
  • Erik Tack, Vlaams volksvertegenwoordiger, Vlaams Belang
  • Vera Van der Borght, Vlaams volksvertegenwoordiger, open VLD
  • Mieke Vogels, Vlaams volksvertegenwoordiger, Groen!

 

Nadien volgt de algemene ledenvergadering.

Inschrijven kan via deze site.

De inschrijving is pas geldig na ontvangst van het inschrijvingsgeld: €75 voor leden en €125 voor niet leden. Dit kan gestort worden op rekeningnummer 088-2174225-62, DOT-zorg Oost-Vlaanderen, met vermelding: congres 21/10/2011 naam en provincie.

Shuttledienst is voorzien: wie afgehaald wil worden aan het station van Beervelde (3km), gelieve dit bij de opmerkingen te vermelden, samen met het verwachte uur van aankomst.

  • Wanneer
  • 21/10/2011 - 21/10/2011
Maatschappelijke zetel: DerrickDus DerrickDus
https://dotzorg.be - 133131 Nis - 053/59 32 20 - info@dotzorg.be