Missie

DOTzorg wil de beroepsbekwaamheid van haar leden - meer bepaald directeurs van openbare woonzorgcentra - bevorderen.

Tevens willen wij met onze vereniging de professionele belangen van onze leden verdedigen.

Wij willen contacten tussen directeurs van openbare ouderenvoorzieningen stimuleren.

DOTzorg wil optreden als pleitbezorger van de openbare ouderenzorg.

Wij willen informatie publiceren betreffende de ouderenzorg ten behoeve van onze leden en geïnteresseerden.

Wij willen overleg plegen met, samenwerken met en adviseren van overheden, organisaties en instanties die zich op federaal, gemeenschaps-, lokaal en internationaal niveau bezighouden met ouderenzorg.

Maatschappelijke zetel: DerrickDus DerrickDus
https://dotzorg.be - 133131 Nis - 053/59 32 20 - info@dotzorg.be