Rechtsbijstand

DOTzorg heeft een rechtsbijstandsverzekering afgesloten voor haar leden.

Deze verzekering werd afgesloten bij Defendo, de gespecialiseerde afdeling rechtsbijstand van KBC Verzekeringen NV met maatschappelijke zetel in de Waaistraat 6 te 3000 Leuven.

Onder de rubriek 'wat' vindt u meer informatie over deze verzekering.

 

Maatschappelijke zetel: DerrickDus DerrickDus
https://dotzorg.be - 133131 Nis - 053/59 32 20 - info@dotzorg.be