Externe Contacten

DOTzorg verdedigt ook de professionele belangen van haar leden op verschillende vlakken. Onze vereniging is dan ook vertegenwoordigd in verschillende relevante organisaties en overlegmomenten.

We denken hierbij aan onze contacten met het Kabinet van de Vlaamse Minister van Welzijn, de contacten met VVSG - afdeling maatschappelijk welzijn - de deelname aan technische werkgroepen van VVSG, de samenwerking met OOK, de samenwerking met LEIF,...

Hieronder vindt u een overzicht van collegae binnen verschillende werk- of stuurgroepen.

Aanvullingen - wijzigingen? Meld dit aan de provinciale websiteverantwoordelijke aub. 

Werkgroep animatie VVSG: Marc Dierick, Sandra Bosmans, Paul Moreels

Stuurgroep woonzorg VVSG: Ann Herpels, Jan Vandekerckhove, Pascale Hulpiau, Michel Doumen, Rita Schoubs, Inge Wittockx, Danny Marcoen, Jan Delahaye, Jo Vandekerckhove, Marc Maas, Patricia Sabbe, Veerle Vanlook,Philippe Schollaert.

Beleidsgroep personeel VVSG: Jan De Moor

Overleg kabinet Minister Vandeurzen: Jan De Moor, Ann Herpels,  Geert Geeroms

Vlaamse Ouderenraad - OOK: Jan De Moor en Geert Geeroms

Maatschappelijke zetel: DerrickDus DerrickDus
https://dotzorg.be - 133131 Nis - 053/59 32 20 - info@dotzorg.be