Vereniging

DOTzorg Vlaanderen is een vzw die de belangen van de directeurs van openbare woonzorgcentra behartigt.

Ons ondernemingsnummer is 476519626.

De statuten van de vereniging werden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2002, gewijzigd op25 februari 2008 en in januari 2012.
Klik hier om de statuten te raadplegen.
Klik hier om het huishoudelijk reglement te raadplegen.
Maatschappelijke zetel: DerrickDus DerrickDus
https://dotzorg.be - 133131 Nis - 053/59 32 20 - info@dotzorg.be