Algemene ledenvergadering

De Algemene Vergadering Dotzorg vzw wordt jaarlijks georganiseerd tijdens de maand juni. 

Enkel werkende leden (en geen toegetreden leden) nemen deel aan deze algemene vergadering. 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. 

Volgende bevoegdheden worden uitsluitend door de algemene vergadering uitgeoefend:

- wijziging van de statuten

- benoeming en afzetting van de bestuurders en commissarissen

- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen

- de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting

- de ontbinding van de vereniging

- de uitsluiting van een lid

- de omzetting van de vzw naar een andere rechtsvorm

Alle andere, dan hierboven vernoemde handelingen, worden in regel gesteld door het bestuursorgaan dat de zaken leidt van de vereniging.