Bestuursleden

Het bestuursorgaan bestaat uit 10 leden, samengesteld uit 2 leden per provincie. Zij worden aan het bestuursorgaan voorgedragen door het provinciale bestuur en benoemd door de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

De voorzitter zit de vergaderingen van het bestuursorgaan voor en zorgt voor een goed verloop van de vergadering. 

De penningmeester maakt de jaarrekening en budget van de vzw op in functie van agendering op de algemene vergadering. Hij staat ook in voor een correcte inning van de opbrengsten van de vzw en is verantwoordelijk voor de opvolging en betaling van de kosten van de vzw.  

De secretaris staat in voor de accuraatheid van de verslaggeving van het bestuursorgaan, staat in voor eventuele publicaties en archivering van alle belangrijke documenten. Hij is tevens volmachtdrager van de vereniging om briefwisseling te ondertekenen en te ontvangen. 

Volgende personen maken deel uit van het bestuursorgaan:

- afgevaardigden provincie Limburg: Bjorn Willems en Chris Demulder

- afgevaardigden provincie Vlaams-Brabant: Gert Van Saet, Geert Geeroms

- afgevaardigden provincie Oost-Vlaanderen: Jan De Moor, Koen Dierick

- afgevaardigden provincie West-Vlaanderen: Dries Crombez, Matthias Vanderhauwaert

- afgevaardigden Antwerpen: Luc Stessens (afdeling Kempen), Maddy Van Den Bergh (afdeling Mechelen-Voorkempen)

Het voorzitterschap wordt uitgeoefend door Bjorn Willems. Secretaris is Geert Geeroms, penningmeester is Luc Stessens. 

Koen Dierick

Koen Dierick

WZC Karel Picqué

093878200
koen.dierick@deinze.be

Karel Picquélaan 49, 9800 Deinze
Oost-Vlaanderen