Externe contacten

Dotzorg verdedigt ook de professionele belangen van haar leden op verschillende vlakken. Onze vereniging is dan ook vertegenwoordigd in verschillende relevante organisaties en overlegmomenten.

We denken hierbij aan onze contacten met het Kabinet van de Vlaamse Minister van Welzijn, de contacten met VVSG - afdeling maatschappelijk welzijn - en de deelname aan technische werkgroepen van VVSG, de samenwerking met de Vlaamse Ouderenraad, de samenwerking met LEIF,...