Lid worden

Elke persoon die de functie uitoefent van directeur van een openbaar woonzorgcentrum of een coördinerende functie heeft die een directieverantwoordelijkheid inhoudt over één of meerdere openbare ouderenvoorzieningen kan lid worden van Dotzorg vzw. Na het betalen van jouw lidgeld ben je dan een toegetreden lid. 

Als toegetreden lid van Dotzorg kan je deelnemen aan de ledenvergaderingen die op provinciaal vlak georganiseerd worden. Elke provincie werkt haar eigen programma uit. Dit omvat vormingen, besprekingen van actuele thema's en nieuwe wetgeving of bezoeken aan vernieuwende concepten.

Door deze ledenvergaderingen kom je tevens in contact met collega's zodat je bij hen terecht kan met vragen, dagdagelijkse problemen, good practices,...

Jaarlijks organiseert Dotzorg een congres rond actuele thema's uit de sector van de openbare woonzorgcentra.

Daarnaast zijn er ook werkende leden die deelnemen aan de algemene vergadering van Dotzorg. Per provincie worden er vier werkende leden voorgedragen door het provinciaal bestuur. 

Dotzorg verdedigt verder de professionele belangen van haar leden op verschillende vlakken. Onze vereniging is dan ook vertegenwoordigd in verschillende relevante organisaties en overlegmomenten. Dotzorg zal dan ook informatie betreffende de ouderenzorg ten behoeve van haar leden verspreiden.

In het lidgeld is tevens een rechtsbijstandverzekering voor het individuele lid opgenomen.

Als lid van Dotzorg heb je ook toegang tot een beveiligde pagina op deze website. Hierdoor heb je toegang tot een aantal relevante documenten en bijkomende info specifiek voor de leden. 

Interesse om lid te worden van Dotzorg vzw? Neem contact op met ons via het contactformulier op deze website of rechtstreeks met één van onze bestuursleden. Vermeld naast je persoonsgegevens ook jouw functie en de naam van het woonzorgcentrum of organisatie waar je werkt en wij gaan vervolgens na of je in aanmerking komt voor lidmaatschap. Na betaling van het lidgeld ben je vervolgens toegetreden lid.